TopImage
  • Share
  • Print

Share on facebook

Dyrup køber Hygæa

15 juni 2009

Hygæa A/S og Dyrup A/S har indgået aftale om, at Dyrup d.d. overtager alle Hygæas aktiver inden for PRO og DIY-segmentet, det vil sige alle de aktiviteter der i dag foregår i Hygæas 9 grossistcentre samt hos deres PRO og DIY-forhandlere.

Med købet af Hygæas PRO-aktiviteter samt salgskanaler vil Dyrup stå markant stærkere i et hårdt presset PRO-marked. Købet forventes at øge Dyrups PRO-omsætning i Danmark med 30 % og dermed styrke Dyrups markedsposition.

Synergierne i sammenlægningen af aktiviteterne er betydelige, da 7 PRO-centre lægges sammen. Købet vil derfor medvirke til en forbedret indtjening i PRO og betyde, at Dyrups PRO-centre øges fra 12 til 14. De nye PRO-centre ligger i Viborg og Rødovre.

Ud over anlægsaktiver og varelagre har Dyrup erhvervet rettighederne til Hygæa-brands og subbrands samt recepter. Den samlede købesum for aktiviteterne forventes i niveauet 35-40 mio. kr., og payback-perioden forventes at være 3-4 år. Hygæas produktionsfaciliteter i Holstebro overtages ikke.


Hygæa er en danskejet virksomhed grundlagt i Aalborg i 1882, der udvikler, producerer og sælger kvalitetsmaling til professionelle håndværkere samt i mindre målestok til DIY-markedet. Hygæa sælger til PRO-segmentet gennem sine 9 egne PRO-centre samt 2 PRO-forhandlere og til DIY-segmentet gennem farvehandlerkæden Farveforum. Omsætningen i 2007/2008-regnskabet var i niveauet 80 mio. kr., men forventes som følge af den økonomiske udvikling noget lavere i regnskabsåret 2008/2009, der slutter den 30. juni 2009.

Monberg & Thorsen-koncernens resultatforventninger til 2009 fastholdes uændret, da købet ikke vil påvirke resultatet i 2009 væsentligt, idet der vil være omkostninger forbundet med integrationen af Hygæa-aktiviteterne.

Med venlig hilsen

Monberg & Thorsen A/SHenvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Adm. direktør Jørgen Nicolajsen, Monberg & Thorsen A/S, tlf. +45 3546 8000

Adm. direktør Erik Holm, Dyrup A/S, tlf. +45 3957 9300

Meddelelsen er også tilgængelig på

www.monthor.dk

Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

CVR-nr. 12617917

ppg.com